BENDINI

Door & Window | LIFT & SLIDE

پروفیل آلومینیوم 21308
پروفیل آلومینیومی درب و پنجره کشویی کد 21308

کد پروفیل : 21308

گروه : HT 70

گروه : BST 90

گروه : LST 135

گروه : LST 110

گروه : HN 55

کاربرد : گونیا  سیستم درب و پنجره و سیستم لیفت و کشویی

(Door & Window , Lift & Slide System – Corner cleat pro)

پروفیل آلومینیوم 21308 از گروه HT 70 , LST 110 , BST 90 , LST 135 , HT 60 و HN 55 جزء پروفیل های سیستم درب ، پنجره و لیفت و کشویی ، محصول کارخانه بندینی می باشد. فروش پروفیل آلومینیوم 21308 با طول شاخه ( سفارشی و یا استاندارد ) و با رنگ آنادایز یا پودری سفارش مشتری، جهت استفاده در سیستم لیفت و کشویی و درب و پنجره های دوجداره با عایق حرارتی بالا تولید میشود.

بخوانید!  پروفیل آلومینیوم 21203
Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18
Mobile : +98 912 9638355
+98 912 9009370

BENDINI Education Zone | توسعه یافته توسط امتیاز به این قالب. طراحی شده توسط WordPress.