پروفیل آلومینیوم 34008

پروفیل آلومینیوم 34008

BENDINI

LIFT & SLIDE

پروفیل آلومینیوم 34008
پروفیل آلومینیومی درب و پنجره کشویی کد 34008

کد پروفیل : 34008

وزن واحد :  681 (gr/m)

گروه : SN 45

کاربرد : پروفیل لنگه  سیستم لیفت و کشویی (Lift & Slide System – Sash profile)

پروفیل آلومینیوم 34008 از گروه SN 45 جزء پروفیل های سیستم کشویی ، محصول کارخانه بندینی می باشد .

فروش پروفیل آلومینیوم 34008 با طول شاخه ( سفارشی و یا استاندارد ) و با رنگ آنادایز یا پودری سفارش مشتری، جهت استفاده در سیستم درب و پنجره کشویی تولید میشود.

بخوانید!  پروفیل آلومینیوم 34201