آنودایز پروفیل آلومینیوم

آنودایز پروفیل آلومینیوم به فرآیندی گفته می شود که یک لایه نازک اکسیدی بر روی پروفیل آلومینیوم تشکیل می شود که مقاومت فلز را در برابر خوردگی افزایش می دهد.

در حالت کلی آلومینیوم تمایل زیادی به ترکیب شدن با هوا را دارد اما با فرآیند آنودایز یک لایه ضخیم اکسیدی بر روی فلز ایجاد می شود که دارای چسبندگی بسیاری است و از سطح پروفیل آلومینیوم جدا نشده و استحکام  این فلز را افزایش می دهد.

آنودایز پروفیل آلومینیوم
آنادایز پروفیل آلومینیومی

فرآیند آنودایز

فرآیند آنادایز به این صورت است که یک لایه نازک که در برابر خوردگی مقاوم است به عنوان پوشش محافظ بر روی آلومینیوم شکل می گیرد در این فرآیند جریان الکتریسیته مستقیم از یک مایع الکترولیتی عبور میکند و در نهایت لایه نازک اکسیدی بر سطح آلومینیوم شکل میگیرد. فرآیند آنادایز به رنگ پذیری بهتر پروفیل ها نیز کمک میکند.

آنادایز به روش الکترولیت اسید سولفوریک، به این صورت است که اسید سولفوریک با غلظت های مختلف مورد استفاده قرار میگیرد و با تغییر غلظت اسید سولفوریک اندازه هدایت الکتریکی هم تغییر پیدا می کند و همچنین حداکثر تناسب هدایت در غلظت 350 گرم در لیتر یا 35% وزنی اسید سولفوریک به دست می آید در این حالت ولتاژ مورد نیاز جهت دانسیته کمتر مقدار خود را خواهد داشت و انرژی مصرف شده الکتریکی نیز در پایین ترین  سطح خود قرار میگیرد.

آزمایش های صورت گرفته نشان می دهد که با افزایش و ضخامت  و وزن لایه اکسیدی حاصل کاهش پیدا می کند وزن لایه اکسیدی آن نصف حالتی است که در همان زمان آنوادایز شده است.

بخوانید!  فلز آلومینیوم - بهترین انتخاب در ساختمان سازی و صنایع مختلف

ویژگی های آنودایز

Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18 66265018~22
Mobile : +98 912 9638355 +989129009370

BENDINI Education Zone | توسعه یافته توسط امتیاز به این قالب. طراحی شده توسط WordPress.