پروژه ساختمان اداری تهران - سیستم کرتین وال و درب و پنجره لولایی

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ویلا پیانو تهران - سیستم کشویی و درب و پنجره لولایی

فيلا بيانو

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: LST135 , HT60

پروژه هتل خورشید بوشهر - سیستم کرتین وال

الفندق خورشید

موقعیه: بوشهر

النظام المستخدم: BC50

پروژه بیمارستان فیاض بخش - کرتین وال

مستشفى فیاض بخش

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ساختمان اداری تهران - سیستم در و پنجره آلومینیومی لولایی و کرتین وال

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ساختمان زرین - سیستم کرتین وال و لولایی

مبنى تجاري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ساختمان اداری تهران - سیستم کرتین وال و درب و پنجره لولایی

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ساختمان مسکونی کرج - سیستم درب و پنجره لولویی

مبنى سكني

موقعیه: کرج

النظام المستخدم: HT60

پروژه ساختمان مسکونی کرج - سیستم لولایی

مبنى سكني

موقعیه: کرج

النظام المستخدم: HT60

پروژه ویلا تهران - سیستم کشویی و لولایی و کرتین وال

فیلا

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60 , LST135

بیمارستان سپید

مستشفى سپید

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50

پروژه ساختمان مسکونی خوانسار - سیستم درب و پنجره لیفت و کشویی آلومینیومی

مبنى سكني

موقعیه: خوانسار

النظام المستخدم: LST135

پروژه هتل شمشک - سیستم درب و پنجره لولایی و کرتین وال

الفندق شمشک

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه ساختمان اداری تهران - سیستم در و پنجره آلومینیومی لولایی

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: HT70

پروژه ساختمان اداری تهران - سیستم درب و پنجره لولایی

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: HT70

پروژه ویلا مازندران - سیستم لیفت و کشویی

فیلا

موقعیه: مازندران

النظام المستخدم: LST135

ساختمان بام یگانه

مبنى إداري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50

پروژه ساختمان زرین - سیستم کرتین وال و لولایی

مبنى تجاري

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 , HT60

پروژه مجتمع پزشکی ارومیه - کرتین وال

مبنى إداري

استخدام رفع والانزلاق الأبواب والنوافذ

پروژه فرودگاه مهرآباد - کرتین وال

مطار مهرآباد

موقعیه: طهران

النظام المستخدم: BC50 

بخوانید!  خیاطه بلی امید
Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18 66265018~22
Mobile : +98 912 9638355 +989129009370

BENDINI Education Zone | Developed By Rara Theme. Powered by WordPress.