تمام مقاطع آلومینیوم سیستم کرتین وال BC 50

پروفیل آلومینیوم کرتین وال 50 میلیمتر

Aluminium Curtain Wall 50 mm

مروری بر پروفیل های سازه اصلی کرتین وال 50 میلیمتر
بخش مولیون و ترنزوم 50 میلیمتری

Overview structural profiles 50 mm
Mullion and transom section 50 mm​

پروفیل های نگهدارنده شیشه

Pressure profile options clipped

پروفیل های درپوش نگهدارنده

Cover cap profile options clipped

Glazing adapter

Integration outer frame

Glazing bead

Casement sash profile

Single toggle

Glass support

Dilation profile

Handling and assembling of variable angle connector

پروفیل های اتصال دهنده

T-connector-options

بخوانید!  رنگ های آلومینیوم آنودایز شده و رنگ های پودری RAL
Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18 66265018~22
Mobile : +98 912 9638355 +989129009370

BENDINI Education Zone | توسعه یافته توسط امتیاز به این قالب. طراحی شده توسط WordPress.