تمام مقاطع آلومینیوم سیستم درب و پنجره HT 70

سیستم درب آلومینیومی و پنجره آلومینیومی لولایی

WINDOW AND DOOR SYSTEM HT 70

پروفیل های فریم

Fram profile

پروفیل های لنگه

Sash profile

پروفیل های وادار

Mullion profile

Hidden sash profile​​

پروفیل لنگه مخفی​

Glazing bead adapter

آداپتور تسمه شیشه بازشو

casement adapter profile

پروفیل آداپتور بازشو

پروفیل های فریم برای لنگه مخفی

Fram profile for hidden sash

پروفیل اتصال دهنده

Connector Profile

پروفیل تسمه شیشه بازشو

Glazing Bead Profile

گونیا

Corner cleat profile

بخوانید!  پروفیل آلومینیوم 23045
Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18 66265018~22
Mobile : +98 912 9638355 +989129009370

BENDINI Education Zone | توسعه یافته توسط امتیاز به این قالب. طراحی شده توسط WordPress.