پروژه های تمام شده - ارائه راه کارهای معمارانه و سیستم های آلومینیومی جدید

پروژه های تمام شده

پروژه های تمام شده بندینی | تیم های فنی و مهندسی و فروش ما، در تعامل و ارتباط مؤثر با معماران، پیمانکاران ساختمانی و سازندگان درب و پنجره می باشند و با ارائه راه کارهای معمارانه و سیستم های آلومینیومی جدید از طراحی تا ساخت، همراه مشتریان و شرکای تجاری خود خواهند بود.

هتل شمشک

هتل شمشک تهران Hotel Shemshak
نمای کرتین وال و درب و پنجره آلومینیومی

عنوان پروژه: هتل شمشک

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50 , HT60

ساختمان زرین

ساختمان زرین Zarrin Building
نمای کرتین وال و درب و پنجره آلومینیومی

عنوان پروژه: زرین

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50 , HT60

بیمارستان سپید

بیمارستان سپید SepidHospital
نمای کرتین وال

عنوان پروژه: بیمارستان سپید

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50

بیمارستان فیاض بخش

بیمارستان فیاض بخش FayazBakhshHospital
نمای کرتین وال و درب و پنجره آلومینیومی

عنوان پروژه: بیمارستان فیاض بخش

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50 , HT60

بام یگانه

ساختمان بام یگانه BameYegane
نمای کرتین وال

عنوان پروژه: بام یگانه

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50

ویلا پیانو

پروژه های تمام شده ویلا پیانو Completed projects Villa Piano
درب و پنجره آلومینیومی کشویی و لولایی

عنوان پروژه: ویلا پیانو

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: LST135, HT60

فرودگاه مهرآباد

پروژه های تمام شده فرودگاه مهرآباد Completed Projects Mehrabad Airport
نمای کرتین وال

عنوان پروژه: بهسازی و توسعه ترمینال 1 و 2

موقعیت: تهران

سیستم مورد استفاده: BC50

بندینی در پرژه های تمام شده خود همواره الزامات ذیل را رعایت کرده است

  بهره وری و کاهش مصرف انرژی از طریق سیستمهای آلومینیومی ترمال بریک و استفاده از نوارهای پلی آمید

  ایجاد سطح ایمنی بالا در برابر سرقت، آتش، زلزله و دود

  محافظت از ساختمان در شرایط بد آب و هوایی

  ایجاد راه حل های مختلف برای افراد معلول 

اهداف بندینی در تمام پرژه های تمام شده

ماموریت ما ارائه محصولات ایمن، مدرن و با کیفیت جهت بهبود استانداردهای زندگی و کمک به توسعه پایدار صنعت ساختمان است.

بندینی با تکیه بر دانش روز صنعت آلومینیوم، پیشرو در توسعه راه حل های نوآورانه و پایدار در زمینه طراحی و تولید درب، پنجره، کرتین وال و … می باشد.