مجموعه محصولات بندینی

بندینی با همکاری متخصص برجسته اروپایی، تیم تحقیق و توسعه پویا و امکانات پیشرفته صنعتی ، یکی از تامین کنندگان برتر سیستم های معماری آلومینیومی با کیفیت بالاست

ارائه محصولات ایمن و مدرن
ویلا

استفاده از درب و پنجره های لیفت & اسلاید

هتل

استفاده از درب و پنجره های تیلت & ترن

ساختمان اداری

استفاده از نمای ساختمان کرتین وال

Certificates

CE
ISO 10004:2018
ISO 9001:2015
HSE-MS
استاندارد تحقیقات مسکن
Bendini Group. All rights reserved
Copyrights 2021 ©

 Contact Us


Headquarter: No 584, Fat'h Highway 6th Km, Tehran, Iran
Telephone : +98 21 88370011~18 66265018~22
Mobile : +98 912 9638355 +989129009370

BENDINI Education Zone | Developed By Rara Themes. Powered by WordPress.